Værdigrundlag
 

På Naldalhus arbejder vi ud fra tanken om, at alle mennesker har kompetencer, som de kan udvikle. Hvordan vi hver især udvikler vores kompetencer, er ikke blot afhængig af vores egen indsats, men også af andre menneskers omsorg og interesse. Skal vi udvikle vores kompetencer, skal vi føle os værdsatte og anerkendte af andre. Samspillet med andre er derfor med til at forme os som mennesker.

Når vi bliver født, er vi hele mennesker med egne følelser, ideer og udtryk. Med alderen får vi større og større ansvar for vores liv, men i starten af livet har vi brug for voksne, der tager ansvar for vores opvækst og udvikling.

Et barn må ikke føle sig ansvarlig for løsningen af sine egne eller familiens problemer. Derfor skal man tage børns reaktioner på problemer alvorligt.

Uanset om vi er singler, indgår i et parforhold eller en familie, kan vi også som voksne have behov for professionel hjælp. Hjælp til at opdage og betragte os selv og andre fra en ny vinkel. Hjælp til at komme videre fra et problem, vi er låst fast i, eller til at udvikle vores kompetencer.