Theraplay® 

Intensiv støtte og vejledning til forældre/plejeforældre/adoptivforældres tilknytning og mentaliseringsevne


Den intensive støtte og vejledning tager udgangspunkt i MIM testen.

Med legen som ramme støtter Theraplay® terapeuten primære omsorgspersoner og barnet i at opbygge glædesfyldt samapil og hjælper med  at møde barnet i dets nærmeste udviklingszone.

Dette gøres gennem legebaserede opgaver, der gensidig styrker tryghed, tilknytning og tillid mellem barnet og plejefamilien, samt styrker mentaliseringsevnen hos de primære omsorgspersoner.

 Små simple lege kan hjælpe med at ydreregulere et barns arousalniveau eller spændingsniveau. En ydre regulering der på sigt udvikler sig til en indre regulering, hvor barnet selv bliver i stand til at mestre de mangfoldige udfordringer, som det uvilkårligt vil stå i mange gange i løbet af en dag. Samtidig viser eksemplet, at den ydre regulering ikke kan stå alene, men altid bør ses i lyset af det samspil, der eksisterer mellem den voksne og barnet. Sagt på en anden måde, så er barnet afhængigt af den omsorg, engagement, udfordring og struktur, som den voksen lægger ind i kontakten. Vi ved fra den neuroaffektive udviklingspsykologi, at et nervesystem, der overbelastes, befinder sig i en tilstand, hvor udvikling ikke er mulig. Et uroligt og skrøbeligt nervesystem har behov for plejeforældrenes modne og groundede nervesystem, der er i stand til at bevare roen og strukturen og dermed skabe optimale betingelser for kontakt og udvikling.

Theraplay® handler om at skabe eller genskabe kontakt på en respektfuld måde. Målet med Theraplay® er at styrke:

Et Theraplay® forløb Indeholder:


Se andre tilbud til plejefamilier:
MIM Plejefamilier
Supervision af Plejefamilier
 

Theraplay® inkl. forberedelse og efterbearbejdning pr. Session 1.450 kr.