Supervision plejefamilie


For at kunne støtte og udvikle et plejebarn er det nødvendigt med supervision. Plejebørn kan ofte have været igennem flere traumatiske oplevelser i deres liv og har behov for særlig støtte, som kræver faglige kompetencer.

Supervisionen tager udgangspunkt i barnet og de udfordringer, som anbringelsen giver plejeforældrene.

Supervisionen er også en opkvalificering af plejefamilien, hvor der undervises i bl.a. tilknytning, mentallisering, traumereaktioner og behandling. Vi ved, at tilknytningen til barnets forældre og biologiske netværk har en meget stor betydning for barnets trivsel og udvikling, hvorfor det har en central plads i supervisionen.

Plejefamilier bruger sig selv som værktøj. Der arbejdes i supervisionen med deres relevante personlige udviklingspunkter, for derigennen at styrke og opkvalificere dem som plejefamile.

Supervisoren lytter og styrer processen således, at plejefamilien har konkrete handlemuligheder efter supervisionen.

Se andre tilbud til plejefamilier:
MIM Plejefamilier

Thearaplay® Plejefamilier

Supervision plejefamilier: 850kr. + moms/1 time.

Supervisionen tager 2 timer. Den kan forgå enten hos plejefamilien eller på Naldalhus.