MIM - (Marschark Interaction Method)

 

Der har hidtil manglet værktøjer til at foretage udredninger, som er præcise nok til at vurdere primære omsorgspersoners tilknytning og mentaliseringsevne i forhold til det enkelte barn.

Der er nu i tilknytning til hele den neuroaffeltive udviklingspsykologi udviklet flere hjælpeværktøjer til at foretage en meget mere præcis udredning og dermed langt større mulighed for at iværksætte den rette vejledning og støtte til primære omsorgspersoner. 

Et af værktøjerne er MIM, anbefalet af Cand. Psyk. Susan Hart.

Den er et godt redskab til at få hurtig indsigt og at få belyst barnets følelsesmæssige og tilknytningsmæssige relation til barnets primære omsorgspersoner. Endvidere de voksnes tilknytningsmæssige relation herunder deres mentaliseringsevne  til barnet.

MIM består at en række enkle legebaserede opgaver, som primærperson og barn udfører sammen. Opgaverne er designet til at tydeliggøre adfærd indenfor fire dimensioner af primære omsorgspersoner – barn interaktion:

STRUKTUR – ENGAGEMENT – OMSORG – UDFORDRING

En MIM indeholder:

MIM er dybt integreret med relationsbaseret legeterapi Theraplay® og fuldt foreneligt med den neuoaffektive udviklingspsykologi. 


Se andre tilbud:
Thearaplay® Plejefamilier
Supervision af Plejefamilier
 

Pris: 10.000 kr. pr. MIM