Metodevalg

 

Jeg tager udgangspunkt i erfaringer fra den gestalt- og oplevelsesorienterede forståelse. Derudover er Imagoforståelsen central i Naldalhus’ måde at tænke, arbejde og organisere sig på. Jeg er optaget af ny forskning, og specielt af den neuroaffektive tilgang, samt integral psykologiens måde at arbejde med stress og chok/traume på.  Evnen til mentalisering er et vigtigt omdrejningspunkt i mit arbejde med børn og familier samt i min undervisning. 

Det er vigtigt for mig:
° At arbejde ud fra et helhedssyn på den enkelte og familien
° At skabe forandring, som giver den enkelte erfaring til at klare problemerne
° At arbejde med samspillet og relationerne i familien og/eller parforholdet
° At videregive redskaber, som de involverede kan bruge fremover
° At yde familierådgivning, som tager udgangspunkt i familiens hverdag
° At familien er en aktiv partner, når vi skal løse vanskelige situationer for et barn
° At undervisnings- og træningsforløb er baserede på både teori og praksis

Jeg lægger vægt på, at der opnås redskaber, som man kan bruge i sin dagligdag og i sit daglige arbejde.