GDPR

 

Oplysninger om min behandling af dine personoplysninger mv. Jeg er din dataansvarlige.
Naldalhus v. Ellen Naldal er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg modtager om dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor. 
Naldalhus v. Ellen Naldal
Jacob Møllersgade 4, 2. sal 
9560 Hadsund
CVR-nr.: 17904833
Telefon: +45 40385142 
Mail: en@naldalhus.dk 


Opbevaring og databehandler 

Det er vigtigt for mig, at dine data bliver mellem dig og mig. Det er alle dine data, dvs. også for eksempel cpr-nummer og kontonumre. 
For at holde dine data sikre, bruger jeg derfor it-udbyderen TerapeutBooking til journalisering og kalender. De er det, man kalder min databehandler. De må selvfølgelig ikke tilgå dine oplysninger eller bruge dem på nogen måde, men deres system holder dine oplysninger sikre på dine og mine vegne. 
Jeg bruger e-conomic økonomistyring og fakturering.Fysisk materiale opbevares i aflåst skab i klinikken. 


Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Dine private oplysninger indgår i vores forløb og bruges kun til det formål. Dit navn og cpr- nummer behandles, hvis det er nødvendigt for refusionsordninger mv.
Retsgrundlaget for min behandling af dine personoplysninger følger af: Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, når jeg efter aftale med dig giver dit navn og cpr i forbindelse med refusioner af betaling mv. 

Kategorier af personoplysninger 
Jeg behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 


Modtagere eller kategorier af modtagere
Jeg videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 


Hvor dine personoplysninger stammer fra 
Jeg modtager langt de fleste oplysninger om dig fra dig selv. Der kan dog være nogen gange, hvor jeg – efter aftale med dig – får oplysninger om dig fra andre, f.eks. din familie eller din sagsbehandler. 


Opbevaring af dine personoplysninger 
Jeg opbevarer dine personoplysninger så længe du er i et forløb hos mig og 5 år efter. 


Retten til at trække samtykke tilbage 
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til, at jeg behandler dine data tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte mig. Mine kontaktoplysninger er overfor. 
 Du skal dog vide, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke, at vi allerede har udvekslet oplysninger. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det først virkning fra du trækker det tilbage. 

Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du bare kontakte mig. 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, 
Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige faktuelle oplysninger om dig selv rettet. 
Ret til begrænsning af behandling 
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser 
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min eller andres lovlige behandling af dine personoplysninger.

Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.