§54 Støtteperson

 

Jeg tilbyder jf. servicelovens §54 støttepersonsordning til forældre, som har anbragte børn. Min rolle er at være en troværdig samarbejdspartner, som kan være med til at støtte den trekant, der hedder barnet – familie – plejefamilie.

Det er helt centralt, at forældrene har tillid til mig, for kun med forældrenes tillid kan jeg styrke deres samarbejde og involvering i arbejdet med barnet. 

For at støtte forældrene bedst muligt tilbyder jeg at være bindeled mellem forvaltning og forældre. Det indebærer ofte, at jeg deltager i fællesmøder og bliver sat ind i sagen og de vurderinger, der ligger til grund for de dispositioner, som forvaltningen har foretaget sig.

Som §54 støtteperson fra Naldalhus får I en erfaren socialrådgiver, som med en stor viden indenfor hele anbringelsesområdet er i stand til at oveskue og støtte i meget komplicerede forløb. 

 

§54 Støtteperson: 550 kr./ 1 time. indtil 31.12.2020.+ køretid 50% af timepris. 

Nye efter 1.1.2021. min. tredobbelt af normalhonoraret pt. 913 kr/mdr/barn. ( KL taksttabel vederlag/takster Serviceloven - kontaktperson ) 

Kørsel: 3,52 kr./ km (statens takst)